MANFAAT

<
RM 44RM 55RM 66
36 PENYAKIT KRITIKALRM 40,000 RM 50,000RM 60,000
KEHILANGAN UPAYARM 40,000RM 50,000RM 60,000
KEHILANGAN UPAYA (KEMALANGAN)RM 80,000RM 100,000RM 120,000
KEMATIAN (PENYAKIT/BIASA)RM 40,000RM 50,000RM 60,000
KEMATIAN (KEMALANGAN)RM 80,000RM 100,000RM 120,000
KHAIRAT KEMATIANRM 2,000RM 2,000RM 2,000
KEMASUKAN HOSPITALRM 40RM 50RM 60


TIPS PELANGGAN

Manfaat Skim anjuran CUEPACS ini bergantung kepada hakikat MASA.
Jika MASA BAIK-Sebahagian caruman penjawat awam dilaburkan dalam sekuriti-sekuriti diluluskan syariah.

SIMPANAN PELABURAN ini boleh DITUNAIKAN selepas tempoh matang 3 TAHUN.

Jika MASA KURANG BAIK � Penjawat awam boleh membuat tunutan berdasarkan JADUAL MANFAAT di sebelah.